Apie asociaciją

LKTA istorija

Lietuvos kaimo turizmo asociacija (toliau - Asociacija, LKTA) veiklą pradėjo 1997 m., kuomet nariais buvo tik 17 sodybų. Iki šių metų narių skaičius išaugo 23 kartus. 2016 m. kovo 17 d. duomenimis Asociacija vienija 391 narį. Per 19 Asociacijos gyvavimo metų kaimo turizmo sodybos, teikdamos įvairias poilsio paslaugas, tapo mažais kultūros centrais kaime, kuriuose vyksta šeimos šventės, dailininkų plenerai, drožėjų ir skulptorių kūrybinės stovyklos, vaikų vasaros stovyklos, konferencijos ir seminarai. Kaimo turizmo sodybų tikslas - puoselėti kulinarinį, kultūrinį ir architektūrinį paveldą.

LKTA tikslai

  • vienyti fizinius ir juridinius asmenis, vykdančius kaimo turizmo veiklą ir/ar kitas turizmo paslaugas kaime;
  • atstovauti Asociacijos narių interesams įvairiose institucijose ir organizacijose;
  • koordinuoti Asociacijos narių veiklą plėtojant kaimo turizmą Lietuvoje;
  • rengti seminarus, konferencijas, muges, parodas, metodines priemones, informacinius biuletenius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
  • kelti Asociacijos narių kvalifikaciją, organizuoti stažuotes šalyje ir užsienyje;
  • analizuoti kaimo turizmo paslaugų paklausą šalies viduje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis analogiškomis organizacijomis, būti jų nare;
  • dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų projektus, reglamentuojančius Asociacijos ir jos narių veiklą;
  • vykdyti asociacijos rinkodarą, kokybės kontrolę, klasifikaciją.


Kontaktai

K. Donelaičio g. 2-201, LT-44213 Kaunas
El. paštas: administracija@atostogoskaime.lt

Specialūs pasiūlymai
Paskutinė minutė

Adolfo ir Julijos Juodžių sodyba „Tėviškė“

Lazdijų rajonas

liko: 4 d. 19 val. 43 min.

„Pas Šeštoką“

Molėtų rajonas

liko: 1 d. 19 val. 43 min.