Piliakalniai Ukmergės rajone

Ukmergės piliakalnis
 
Apie šį piliakalnį sklando įvairios legendos. Vienoje jų pasakojama, kad čia buvo palaidotas įžymus švedų karys, o ant jo kapo kiekvienas jo kariuomenės kareivis turėjo užpilti po kepurę žemių. Kareivių buvo daug, tad ir kalnas supiltas toks didelis. Šis piliakalnis, kaip gynybinis objektas, buvo naudojamas 10-15 a. 1225 m. kunigaikštis Dausprungas ant jo pastatė medinę pilį ir davė pradžią gyvenvietei. Pilis buvo nuolat puldinėjama kryžiuočių ir galiausiai sudeginta.
Berzgainių piliakalnis
 
Yra Žemaitkiemio seniūnijoje, netoli Valų kaimo, Berzgainių kaimo pakraštyje. Spėjama, kad čia stovėjo viena iš svarbiausių kunigaikščio Mindaugo pilių. Padavimai byloja, kad piliakalnyje yra nugrimzdusi bažnyčia ir kartais girdėti kaip skamba varpas, groja vargonai. 
 
Sukinių piliakalnis
 
Pabaisko seniūnijoje, vakarinėje Sukinių kaimo dalyje, kairiajame Šventosios upės ir dešiniajame Žuvintės upelio krante. Piliakalnio šlaitai statūs, apie 30 m aukščio. Prieš 1-mąjį pasaulinį karą pylimo viršuje kasant duobę buvo aptikta plytgalių ir glazūruotų koklių. Tyrinėjimo metu rastas 90 cm storio kultūrinis sluoksnis, žiestosios keramikos, akmenų grindinys. Piliakalnio šiaurinėje papėdėje rasta senovės gyvenvietės pėdsakų.
Bartkūnų piliakalnis  
 
Pivonijos seniūnijoje, į rytus nuo Bartkūnų kaimo. Vietiniai žmonės piliakalnį vadina Koplyčkalniu. Anot padavimo, kadaise ant piliakalnio stovėjusi koplyčia su visais žmonėmis nugrimzdo į kalną. 1936 m. tyrinėjimo metu buvo aptiktas 60-180 cm kultūrinis sluoksnis. Jame rasta lipdytos keramikos, dvi žalvarinės įvijos, šlako gabaliukų. Piliakalnio rytinėje ir pietrytinėje dalyse rasta senovės gyvenvietės pėdsakų.
 
Pilionių piliakalnis
 
Randasi Pilionių kaimo šiaurrytiniame pakraštyje, Šešuolių - Želvos kelio šiaurinėje pusėje. Šis piliakalnis, vietinių vadinamas Majoku, ir vakarinėje jo dalyje išsidėsčiusi buvusios gyvenvietės teritorija turi archeologinę, istorinę ir kraštovaizdinę vertę. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, šlaitai - apie 10 m aukščio. Piliakalnio viršuje - aikštelė.

Sodybos Ukmergės rajone

16
23
27
28

Vieta: 20-25

Sodyba: 800-1700

Miegamų vietų: 70

Vietų šventėms: 80

16
21
27
28

Vieta: 20-25

Miegamų vietų: 35

Vietų šventėms: 50

21
23
27

Vieta nuo 14.48

Sodyba: 289.62-868.86

Miegamų vietų: 20

Vietų šventėms: 70

21
23
27
28

Vieta: 15-20

Miegamų vietų: 50

Vietų šventėms: 60

21
25
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.

Miegamų vietų: 2

Vietų šventėms: 2