Bažnyčios ir vienuolynai Šiaulių rajone

Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
 
Stovi Kurtuvėnų miestelyje, Kurtuvos kairiajame krante. Bažnyčia yra vėlyvojo baroko stiliaus, halinė, dvibokštė, su apside. Vidus sudarytas iš trijų navų. Šventoriaus tvora mūrinė, jame stovi medinė varpinė. Bažnyčioje yra požemiai, kuriose yra J. Nagurskio kapas.  

Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčia
 
Randasi Bazilionų miestelyje, Deglės kairiajame krante. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su aukštu cokoliu, penkiasiene apside, žemu bokšteliu. Pastatyta 1933 m.
 
Švč. Trejybės bažnyčia
 
Bažnyčia randasi Gruzdžių miestelio centrinėje aikštėje. Pastatyta 1901 m. Tai neogotikinė šventovė, kryžminio plano, dvibokštė, su apside. Vidus yra trijų navų, skliautuotas. Šventoriaus tvora mūrinė, su nišomis. Prie tvoros įrengtos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės. Šventoriuje stovi mūrinė koplyčia.
Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių vaduotojos bažnyčia
 
Stovi Kairių miestelyje, Kairių ežero šiaurės rytų krante. Pastatyta apie 1826 m. Bažnyčia turi klasicizmo bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro.
 
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
 
Randasi Varputėnų kaime. Pastatyta apie 1787 m. Tai stačiakampio plano, bebokštė, su šonine zakristija bažnyčia. Šventoriuje stovi medinė varpinė. Bažnyčia orientuota taip, kad pagrindinis altorius matytųsi per dvaro langą ir kad dvarininkams nereiktų kasdien vykti į bažnyčią, o pasimelsti jie galėtų ir žiūrėdami į už 1450 m. esantį altorių.

Šv. Jėzaus Nukryžiuotojo bažnyčia
 
Stovi Micaičių kaime. Pastatyta 1808 m. Bažnyčia liaudies architektūros formų, stačiakampio plano, su bokšteliu. Šventoriuje yra kapinės.
 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
 
Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Kuršėnuose. Pastatyta      1933 m. Tai istoristinė, stačiakampio plano, bazilikinė, su bokšteliais bažnyčia. Turi penki altorius. Šventorių juosia akmenų ir ažūrinė plytų mūro tvora.

Švč. Mergelės Marijos gimimo bažnyčia
 
Stovi Kužių miestelyje. Įrengta 1946 m. Bažnyčia darnių proporcijų, stačiakampio plano, vienabokštė, su trisiene apside.

Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia
 
Stovi Raudėnų kaime. Pastatyta 1881 m. Bažnyčia kryžminio plano, vienabokštė, su bokšteliu. Įrengti šeši altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro.
 
Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia
 
Vyskupas J. A. Giedraitis 1825 m. Beržėnų apskrities vėliavininkui J.  Nagurskiui leido Dirvėnų dvare pastatyti mūrinę bažnyčią. Ji 1829 m. užbaigta ir fundatoriaus garbei pavadinta Juozapavu; buvo Raudėnų parapijos filija. Bažnyčia mūryta iš lauko akmenų, kampai ir angokraščiai – iš degtų molio plytų; pastatas forma primena gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, su bokšteliu. Yra 4 altoriai. Bažnyčios šventoriuje įrengtos kapinės.
 
Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia
 
Stovi Šakynos miestelyje. Pastatyta 1790 m. Bažnyčia santūrių, masyvių liaudies architektūros nebūdingų Lietuvai formų, tinkuoto akmenų mūro, stačiakampio plano, vienabokštė. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Šv. Mikalojaus bažnyčia
 
Stovi Žarėnų kaime. Pastatyta 1790 m. Bažnyčia stačiakampio plano, su šonine zakristija, pusapskrite apside, masyviu bokštu. Šventorius apmūrytas. Jame yra kapinės.

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
 
Randasi Aukštelkės kaime. Pastatyta 1932 m. Bažnyčia neobarokinė, turi neoklasicizmo architektūros bruožų, stačiakampio plano, bebokštė, su trisiene apside. Šventoriuje palaidotas iš Aukštelkės parapijos kilęs kunigas V. Tamoševičius (1912–1991), karo ir pokario metais kalintas.
 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
 
Stovi Pakapės kaime. Pastatyta 1879 m. Bažnyčia yra liaudies architektūros formų, kryžminio plano, su bokšteliu ir trisiene apside. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Jame stovi varpinė.

Sodybos Šiaulių rajone

21
27
28
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.

Miegamų vietų: 34

Vietų šventėms: 50

27
28
29

Vieta: 12-15

Miegamų vietų: 24

Vietų šventėms: 65

Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.
29
Dėl kainų teiraukitės pas sodybos šeimininką.